REVÍRNÍ BÁŇSKÝ ÚŘAD STŘÍBRO, (1848)1850-1919

Archiv
Státní oblastní archiv v Plzni
Oddělení archivu: 
1.
Fond
Číslo EL NAD* (číslo fondu): 
10109
Archivní pomůcka
Číslo archivní pomůcky: 
64
Druh archivní pomůcky: 
Prozatímní inventární seznam
Počet stran: 
18
Autor: 
MACÁK A.
Rok vzniku archivní pomůcky: 
1960
Časové rozmezí vzniku popisovaných archiválií: 
(1848) 1850 - 1919
Skupiny tématické evidence
Správa horní
Elektronická archivní pomůcka (odkaz)

*) EL NAD = evidenční list Národního archivního dědictví (dříve JAF - Jednotný archivní fond)