SANITÄTSSTURM SS XXXVIII. ÚSEKU KARLOVY VARY, 1940 - 1941

Archiv
Státní oblastní archiv v Plzni
Oddělení archivu: 
1.
Fond
Číslo EL NAD* (číslo fondu): 
87
Archivní pomůcka
Číslo archivní pomůcky: 
84
Druh archivní pomůcky: 
Inventář
Počet stran: 
7
Autor: 
FIALA J.
Rok vzniku archivní pomůcky: 
1961
Časové rozmezí vzniku popisovaných archiválií: 
1940 - 1941
Skupiny tématické evidence
NSDAP - organizační složky a přičleněné svazy 1938 - 1945
Elektronická archivní pomůcka (odkaz)

*) EL NAD = evidenční list Národního archivního dědictví (dříve JAF - Jednotný archivní fond)