SOUD MLÁDEŽE CHEB, 1931 - 1938

Archiv
Státní oblastní archiv v Plzni
Oddělení archivu: 
1.
Fond
Číslo EL NAD* (číslo fondu): 
10124
Archivní pomůcka
Číslo archivní pomůcky: 
159
Druh archivní pomůcky: 
Inventář
Počet stran: 
8
Autor: 
MACÁK A.
Rok vzniku archivní pomůcky: 
1962
Časové rozmezí vzniku popisovaných archiválií: 
1931 - 1938
Skupiny tématické evidence
Justiční správa a soudy po roce 1850 - krajské (zemské), soudy pojišťovací, mládeže, rozhodčí, mimořádné, trestní, pracovní
Elektronická archivní pomůcka (odkaz)

*) EL NAD = evidenční list Národního archivního dědictví (dříve JAF - Jednotný archivní fond)