OBCHODNÍ A ŽIVNOSTENSKÁ KOMORA CHEB, 1851-1948(1949)

Archiv
Státní oblastní archiv v Plzni
Oddělení archivu: 
1.
Fond
Číslo EL NAD* (číslo fondu): 
120
Archivní pomůcka
Číslo archivní pomůcky: 
165
Druh archivní pomůcky: 
Inventář
Počet stran: 
142
Autor: 
FIALA J.
Rok vzniku archivní pomůcky: 
1962
Časové rozmezí vzniku popisovaných archiválií: 
1851 - 1948 (1949)
Skupiny tématické evidence
Samospráva zájmová - stavovské organizace (např. OZK , lékařské a jiné komory)
Elektronická archivní pomůcka (odkaz)

*) EL NAD = evidenční list Národního archivního dědictví (dříve JAF - Jednotný archivní fond)