REVÍRNÍ BÁŇSKÝ ÚŘAD PLZEŇ (+DODATEK I, II, III, IV), 1850-1955

Archiv
Státní oblastní archiv v Plzni
Oddělení archivu: 
1.
Fond
Číslo EL NAD* (číslo fondu): 
10108
Archivní pomůcka
Číslo archivní pomůcky: 
169
Druh archivní pomůcky: 
Prozatímní inventární seznam
Počet stran: 
7
Autor: 
CIPROVÁ J.
EISENHAMMER M.
MACÁK A.
NOVOTNÁ L.
Rok vzniku archivní pomůcky: 
1963
Časové rozmezí vzniku popisovaných archiválií: 
1850 - 1955
Skupiny tématické evidence
Správa horní
Elektronická archivní pomůcka (odkaz)

*) EL NAD = evidenční list Národního archivního dědictví (dříve JAF - Jednotný archivní fond)