REVÍRNÍ BÁŇSKÝ ÚŘAD STŘÍBRO (DODATEK K INVENTÁRNÍMU SEZNAMU), (1744)1850-1919(1925)

Archiv
Státní oblastní archiv v Plzni
Oddělení archivu: 
1.
Fond
Číslo EL NAD* (číslo fondu): 
10109
Archivní pomůcka
Číslo archivní pomůcky: 
170
Druh archivní pomůcky: 
Prozatímní inventární seznam
Počet stran: 
5
Autor: 
MACÁK A.
Rok vzniku archivní pomůcky: 
1963
Časové rozmezí vzniku popisovaných archiválií: 
(1744) 1850 - 1919 (1925)
Skupiny tématické evidence
Správa horní
Elektronická archivní pomůcka (odkaz)

*) EL NAD = evidenční list Národního archivního dědictví (dříve JAF - Jednotný archivní fond)