KRAJSKÝ VÝBOR SVAZU PROTIFAŠISTICKÝCH BOJOVNÍKŮ PLZEŇ, (1935)1948 - 1964

Archiv
Státní oblastní archiv v Plzni
Oddělení archivu: 
1.
Fond
Číslo EL NAD* (číslo fondu): 
10159
Archivní pomůcka
Číslo archivní pomůcky: 
194
Druh archivní pomůcky: 
Prozatímní inventární seznam
Počet stran: 
6
Autor: 
MACÁK A.
Rok vzniku archivní pomůcky: 
1964
Časové rozmezí vzniku popisovaných archiválií: 
(1935) 1948 - 1964
Skupiny tématické evidence
Společenské organizace 1948 - 1990 – odbojářské
Elektronická archivní pomůcka (odkaz)

*) EL NAD = evidenční list Národního archivního dědictví (dříve JAF - Jednotný archivní fond)