VELKOSTATEK LÍŠŤANY, 1800 - 1943

Archiv
Státní oblastní archiv v Plzni
Oddělení archivu: 
5.
Fond
Číslo EL NAD* (číslo fondu): 
20160
Archivní pomůcka
Číslo archivní pomůcky: 
211
Druh archivní pomůcky: 
Inventář
Počet stran: 
46
Autor: 
BYSTRICKÝ VL.
MAREŠOVÁ M.
Rok vzniku archivní pomůcky: 
1963
Časové rozmezí vzniku popisovaných archiválií: 
1800 - 1943
Skupiny tématické evidence
Velkostatky
Elektronická archivní pomůcka (odkaz)

*) EL NAD = evidenční list Národního archivního dědictví (dříve JAF - Jednotný archivní fond)