STÁTNÍ BÁŇSKÉ ŘEDITELSTVÍ JÁCHYMOV, (1752)1796 - 1945(1961)

Archiv
Státní oblastní archiv v Plzni
Oddělení archivu: 
1.
Fond
Číslo EL NAD* (číslo fondu): 
10148
Archivní pomůcka
Číslo archivní pomůcky: 
212
Druh archivní pomůcky: 
Inventář
Počet stran: 
52
Autor: 
EISENHAMMER M.
MACÁK A.
Rok vzniku archivní pomůcky: 
1964
Časové rozmezí vzniku popisovaných archiválií: 
(1752) 1796 - 1945 (1961)
Skupiny tématické evidence
Dobývání a úprava rud (doly, hrudkovny apod.)
Elektronická archivní pomůcka (odkaz)

*) EL NAD = evidenční list Národního archivního dědictví (dříve JAF - Jednotný archivní fond)