KRAJSKÝ SOUD CHEB (OKUPAČNÍ), (1931)1938 - 1945 , I. DÍL

Archiv
Státní oblastní archiv v Plzni
Oddělení archivu: 
1.
Fond
Číslo EL NAD* (číslo fondu): 
140
Archivní pomůcka
Číslo archivní pomůcky: 
213
Druh archivní pomůcky: 
Dílčí inventář
Počet stran: 
50
Autor: 
FIALA J.
Rok vzniku archivní pomůcky: 
1964
Časové rozmezí vzniku popisovaných archiválií: 
(1931) 1938 - 1945
Skupiny tématické evidence
Německá justiční správa 1938 - 1945
Elektronická archivní pomůcka (odkaz)

*) EL NAD = evidenční list Národního archivního dědictví (dříve JAF - Jednotný archivní fond)