VELKOSTATEK KOLINEC, 1703 - 1850

Archiv
Státní oblastní archiv v Plzni
Oddělení archivu: 
5.
Fond
Číslo EL NAD* (číslo fondu): 
20055
Archivní pomůcka
Číslo archivní pomůcky: 
219
Druh archivní pomůcky: 
Inventář
Počet stran: 
12
Autor: 
MÁDLOVÁ O.
Rok vzniku archivní pomůcky: 
1965
Časové rozmezí vzniku popisovaných archiválií: 
1703 - 1850
Skupiny tématické evidence
Velkostatky
Elektronická archivní pomůcka (odkaz)

*) EL NAD = evidenční list Národního archivního dědictví (dříve JAF - Jednotný archivní fond)