VELKOSTATEK KOUT NA ŠUMAVĚ - TRHANOV, (1541)1604- 1948(1952)

Archiv
Státní oblastní archiv v Plzni
Oddělení archivu: 
5.
Fond
Číslo EL NAD* (číslo fondu): 
20058
Archivní pomůcka
Číslo archivní pomůcky: 
231
Druh archivní pomůcky: 
Inventář
Počet stran: 
441
Autor: 
MAREŠOVÁ M.
PELANT J.
Rok vzniku archivní pomůcky: 
1969
Časové rozmezí vzniku popisovaných archiválií: 
(1541) 1604 - 1948 (1952)
Skupiny tématické evidence
Velkostatky
Elektronická archivní pomůcka (odkaz)

*) EL NAD = evidenční list Národního archivního dědictví (dříve JAF - Jednotný archivní fond)