TOSKÁNSKÁ ADMINISTRACE STATKŮ V PRAZE - EXTRADOVANÉ SPISY "OSTROV", 1808 - 1848

Archiv
Státní oblastní archiv v Plzni
Oddělení archivu: 
5.
Fond
Číslo EL NAD* (číslo fondu): 
248
Archivní pomůcka
Číslo archivní pomůcky: 
248
Druh archivní pomůcky: 
Inventář
Počet stran: 
18
Autor: 
HAUBERT J.
Rok vzniku archivní pomůcky: 
1976
Časové rozmezí vzniku popisovaných archiválií: 
1808 - 1848
Skupiny tématické evidence
Ústřední orgány majitelů velkostatků
Elektronická archivní pomůcka (odkaz)

*) EL NAD = evidenční list Národního archivního dědictví (dříve JAF - Jednotný archivní fond)