BÁDENSKÁ TAJNÁ DVORSKÁ KANCELÁŘ V RASTATTU - EXTRADOVANÉ SPISY "ČECHY" A "OSTROV", 1588 - 1771(1774)

Archiv
Státní oblastní archiv v Plzni
Oddělení archivu: 
5.
Fond
Číslo EL NAD* (číslo fondu): 
247
Archivní pomůcka
Číslo archivní pomůcky: 
249
Druh archivní pomůcky: 
Inventář
Počet stran: 
69
Autor: 
HAUBERT J.
Rok vzniku archivní pomůcky: 
1976
Časové rozmezí vzniku popisovaných archiválií: 
1588 - 1771 (1774)
Skupiny tématické evidence
Ústřední orgány majitelů velkostatků
Elektronická archivní pomůcka (odkaz)

*) EL NAD = evidenční list Národního archivního dědictví (dříve JAF - Jednotný archivní fond)