VELKOSTATEK HORŠOVSKÝ TÝN, 1544 - 1947

Archiv
Státní oblastní archiv v Plzni
Oddělení archivu: 
5.
Fond
Číslo EL NAD* (číslo fondu): 
20036
Archivní pomůcka
Číslo archivní pomůcky: 
256
Druh archivní pomůcky: 
Inventář
Počet stran: 
410
Autor: 
HOFMANN G.
Rok vzniku archivní pomůcky: 
1978
Časové rozmezí vzniku popisovaných archiválií: 
1544 - 1947
Skupiny tématické evidence
Velkostatky
Elektronická archivní pomůcka (odkaz)

*) EL NAD = evidenční list Národního archivního dědictví (dříve JAF - Jednotný archivní fond)