RODINNÝ ARCHIV FALKNOVSKÉ VĚTVE NOSTITZ - RIENECKŮ, (1240)1364 - 1945

Archiv
Státní oblastní archiv v Plzni
Oddělení archivu: 
5.
Fond
Číslo EL NAD* (číslo fondu): 
162
Archivní pomůcka
Číslo archivní pomůcky: 
260
Druh archivní pomůcky: 
Inventář
Počet stran: 
342
Autor: 
HAUBERTOVÁ KV.
Rok vzniku archivní pomůcky: 
1979
Časové rozmezí vzniku popisovaných archiválií: 
(1240) 1364 - 1945
Skupiny tématické evidence
Rodinné archivy
Elektronická archivní pomůcka (odkaz)

*) EL NAD = evidenční list Národního archivního dědictví (dříve JAF - Jednotný archivní fond)