ULUGURU MICA COMPANY LTD. BERLÍN, 1935 - 1939

Archiv
Státní oblastní archiv v Plzni
Oddělení archivu: 
3.
Fond
Číslo EL NAD* (číslo fondu): 
79
Archivní pomůcka
Číslo archivní pomůcky: 
264
Druh archivní pomůcky: 
Inventář
Počet stran: 
8
Autor: 
HAUBERTOVÁ KV.
Rok vzniku archivní pomůcky: 
1981
Časové rozmezí vzniku popisovaných archiválií: 
1935 - 1939
Skupiny tématické evidence
Pomocné těžební činnosti (geologický průzkum, důlní měřičství)
Elektronická archivní pomůcka (odkaz)

*) EL NAD = evidenční list Národního archivního dědictví (dříve JAF - Jednotný archivní fond)