VOJTĚCH SCHEINOST, C. K. VÝSADNÍ TOVÁRNA NA SIRKY V SUŠICI, 1845 - 1916

Archiv
Státní oblastní archiv v Plzni
Oddělení archivu: 
3.
Fond
Číslo EL NAD* (číslo fondu): 
10282
Archivní pomůcka
Číslo archivní pomůcky: 
280
Druh archivní pomůcky: 
Inventář
Počet stran: 
24
Autor: 
BRABEC J.
Rok vzniku archivní pomůcky: 
1966
Časové rozmezí vzniku popisovaných archiválií: 
1845 - 1916
Skupiny tématické evidence
Ostatní dřevozpracující průmysl včetně tužkařského a sirkařského průmyslu

*) EL NAD = evidenční list Národního archivního dědictví (dříve JAF - Jednotný archivní fond)