OBUTÍ KARMELITÁNI CHYŠE, 1670 - 1786(1790)

Archiv
Státní oblastní archiv v Plzni
Oddělení archivu: 
5.
Fond
Číslo EL NAD* (číslo fondu): 
153
Archivní pomůcka
Číslo archivní pomůcky: 
283
Druh archivní pomůcky: 
Inventář
Počet stran: 
8
Autor: 
HAUBERTOVÁ KV.
Rok vzniku archivní pomůcky: 
1983
Časové rozmezí vzniku popisovaných archiválií: 
1670 - 1786 (1790)
Skupiny tématické evidence
Církevní instituce římskokatolické - řádové provincialáty, kláštery, koleje a řeholní domy
Elektronická archivní pomůcka (odkaz)

*) EL NAD = evidenční list Národního archivního dědictví (dříve JAF - Jednotný archivní fond)