VELKOSTATEK PLANÁ, 1548 - 1945

Archiv
Státní oblastní archiv v Plzni
Oddělení archivu: 
5.
Fond
Číslo EL NAD* (číslo fondu): 
20099
Archivní pomůcka
Číslo archivní pomůcky: 
293
Druh archivní pomůcky: 
Inventář
Počet stran: 
247
Autor: 
HOFMANN G.
MAREŠOVÁ M.
Rok vzniku archivní pomůcky: 
1984
Časové rozmezí vzniku popisovaných archiválií: 
1548 - 1945
Skupiny tématické evidence
Velkostatky
Elektronická archivní pomůcka (odkaz)

*) EL NAD = evidenční list Národního archivního dědictví (dříve JAF - Jednotný archivní fond)