RODINNÝ ARCHIV NOSTITZŮ (PLANÁ), 1532 - 1948

Archiv
Státní oblastní archiv v Plzni
Oddělení archivu: 
5.
Fond
Číslo EL NAD* (číslo fondu): 
20170
Archivní pomůcka
Číslo archivní pomůcky: 
302
Druh archivní pomůcky: 
Inventář
Počet stran: 
163
Autor: 
HOFMANN G.
Rok vzniku archivní pomůcky: 
1986
Časové rozmezí vzniku popisovaných archiválií: 
1532 - 1948
Skupiny tématické evidence
Rodinné archivy
Elektronická archivní pomůcka (odkaz)

*) EL NAD = evidenční list Národního archivního dědictví (dříve JAF - Jednotný archivní fond)