VELKOSTATEK BĚHAŘOV, (1654)1706 - 1929

Archiv
Státní oblastní archiv v Plzni
Oddělení archivu: 
5.
Fond
Číslo EL NAD* (číslo fondu): 
20009
Archivní pomůcka
Číslo archivní pomůcky: 
304
Druh archivní pomůcky: 
Inventář
Počet stran: 
36
Autor: 
HOFMANN G.
Rok vzniku archivní pomůcky: 
1986
Časové rozmezí vzniku popisovaných archiválií: 
(1654) 1706 - 1929
Skupiny tématické evidence
Velkostatky
Elektronická archivní pomůcka (odkaz)

*) EL NAD = evidenční list Národního archivního dědictví (dříve JAF - Jednotný archivní fond)