RODINNÝ ARCHIV PÍSNICŮ, (1271)1446 - 1797

Archiv
Státní oblastní archiv v Plzni
Oddělení archivu: 
5.
Fond
Číslo EL NAD* (číslo fondu): 
163
Archivní pomůcka
Číslo archivní pomůcky: 
306
Druh archivní pomůcky: 
Inventář
Počet stran: 
113
Autor: 
HAUBERT J.
Rok vzniku archivní pomůcky: 
1987
Časové rozmezí vzniku popisovaných archiválií: 
(1271) 1446 - 1797
Skupiny tématické evidence
Rodinné archivy
Elektronická archivní pomůcka (odkaz)

*) EL NAD = evidenční list Národního archivního dědictví (dříve JAF - Jednotný archivní fond)