KAPUCÍNI MARIÁNSKÁ U JÁCHYMOVA, (1600)1716 - 1937

Archiv
Státní oblastní archiv v Plzni
Oddělení archivu: 
5.
Fond
Číslo EL NAD* (číslo fondu): 
126
Archivní pomůcka
Číslo archivní pomůcky: 
310
Druh archivní pomůcky: 
Inventář
Počet stran: 
14
Autor: 
HAUBERTOVÁ KV.
Rok vzniku archivní pomůcky: 
1990
Časové rozmezí vzniku popisovaných archiválií: 
(1600) 1716 - 1937
Skupiny tématické evidence
Církevní instituce římskokatolické - řádové provincialáty, kláštery, koleje a řeholní domy
Elektronická archivní pomůcka (odkaz)

*) EL NAD = evidenční list Národního archivního dědictví (dříve JAF - Jednotný archivní fond)