KRAJSKÝ NÁRODNÍ VÝBOR V KARLOVÝCH VARECH - ZÁPISY O JEDNÁNÍ RADY KNV KARLOVY VARY, 1949 - 1960, DÍL II., SV. 2. (REJSTŘÍKY)

Archiv
Státní oblastní archiv v Plzni
Oddělení archivu: 
1.
Fond
Číslo EL NAD* (číslo fondu): 
31
Archivní pomůcka
Číslo archivní pomůcky: 
316
Druh archivní pomůcky: 
Katalog
Počet stran: 
190
Autor: 
HAUBERTOVÁ KV.
Rok vzniku archivní pomůcky: 
1984
Časové rozmezí vzniku popisovaných archiválií: 
1949 - 1960
Skupiny tématické evidence
Národní výbory krajské, ÚNV a NV hlavního města Prahy
Elektronická archivní pomůcka (odkaz)

*) EL NAD = evidenční list Národního archivního dědictví (dříve JAF - Jednotný archivní fond)