TEPELSKÝ LESNÍ PRŮMYSL N. P. TEPLÁ, (1946)1952 - 1955

Archiv
Státní oblastní archiv v Plzni
Oddělení archivu: 
3.
Fond
Číslo EL NAD* (číslo fondu): 
239
Archivní pomůcka
Číslo archivní pomůcky: 
317
Druh archivní pomůcky: 
Inventář
Počet stran: 
10
Autor: 
HAUBERTOVÁ KV.
Rok vzniku archivní pomůcky: 
1993
Časové rozmezí vzniku popisovaných archiválií: 
(1946) 1952 - 1955
Skupiny tématické evidence
Podniky státních lesů
Elektronická archivní pomůcka (odkaz)

*) EL NAD = evidenční list Národního archivního dědictví (dříve JAF - Jednotný archivní fond)