VELKOSTATEK VALEČ, 1719 - 1946

Archiv
Státní oblastní archiv v Plzni
Oddělení archivu: 
5.
Fond
Číslo EL NAD* (číslo fondu): 
220
Archivní pomůcka
Číslo archivní pomůcky: 
318
Druh archivní pomůcky: 
Inventář
Počet stran: 
44
Autor: 
HAUBERTOVÁ KV.
Rok vzniku archivní pomůcky: 
1993
Časové rozmezí vzniku popisovaných archiválií: 
1719 - 1946
Skupiny tématické evidence
Velkostatky
Elektronická archivní pomůcka (odkaz)

*) EL NAD = evidenční list Národního archivního dědictví (dříve JAF - Jednotný archivní fond)