KLATOVSKÁ TOVÁRNA NA PRÁDLO J. KRČMA A SYNOVÉ, VEŘEJNÁ OBCHODNÍ SPOLEČNOST, KLATOVY, (1885)1919-1948(1953)

Archiv
Státní oblastní archiv v Plzni
Oddělení archivu: 
3.
Fond
Číslo EL NAD* (číslo fondu): 
10523
Archivní pomůcka
Číslo archivní pomůcky: 
408
Druh archivní pomůcky: 
Inventář
Počet stran: 
10
Autor: 
WASKOVÁ E.
Rok vzniku archivní pomůcky: 
1999
Časové rozmezí vzniku popisovaných archiválií: 
(1885) 1919 - 1948 (1953)
Skupiny tématické evidence
Výroba oděvů a prádla
Elektronická archivní pomůcka (odkaz)

*) EL NAD = evidenční list Národního archivního dědictví (dříve JAF - Jednotný archivní fond)