GRAFIKA TISKAŘSKÉ PODNIKY V PLZNI, ZAPSANÉ SPOL. S R. O., 1894-1953

Archiv
Státní oblastní archiv v Plzni
Oddělení archivu: 
3.
Fond
Číslo EL NAD* (číslo fondu): 
10574
Archivní pomůcka
Číslo archivní pomůcky: 
409
Druh archivní pomůcky: 
Inventář
Počet stran: 
13
Autor: 
WASKOVÁ E.
Rok vzniku archivní pomůcky: 
1999
Časové rozmezí vzniku popisovaných archiválií: 
1894 - 1953
Skupiny tématické evidence
Polygrafický průmysl
Elektronická archivní pomůcka (odkaz)

*) EL NAD = evidenční list Národního archivního dědictví (dříve JAF - Jednotný archivní fond)