OBECNÁ ŠKOLA (NĚMECKÁ) BROUMOV, [1874] - 1918

Archiv
Státní okresní archiv Tachov
Fond
Číslo EL NAD* (číslo fondu): 
820
Archivní pomůcka
Číslo archivní pomůcky: 
229
Druh archivní pomůcky: 
Inventář
Počet stran: 
12
Autor: 
BÍZOVÁ D.
NOVOTNÁ M.
Rok vzniku archivní pomůcky: 
2007
Časové rozmezí vzniku popisovaných archiválií: 
[1874] - 1918
Skupiny tématické evidence
Školy obecné a národní
Elektronická archivní pomůcka (odkaz)

*) EL NAD = evidenční list Národního archivního dědictví (dříve JAF - Jednotný archivní fond)