MĚŠŤANSKÁ ŠKOLA (NĚMECKÁ) KLADRUBY, 1939 - 1944

Archiv
Státní okresní archiv Tachov
Fond
Číslo EL NAD* (číslo fondu): 
1079
Archivní pomůcka
Číslo archivní pomůcky: 
246
Druh archivní pomůcky: 
Inventář
Počet stran: 
12
Autor: 
NOVOTNÁ M.
Rok vzniku archivní pomůcky: 
2007
Časové rozmezí vzniku popisovaných archiválií: 
1939 - 1944
Skupiny tématické evidence
Školy měšťanské (střední do roku 1953)
Elektronická archivní pomůcka (odkaz)

*) EL NAD = evidenční list Národního archivního dědictví (dříve JAF - Jednotný archivní fond)