OBECNÁ ŠKOLA (NĚMECKÁ) KŠICE, 1912 - 1936

Archiv
Státní okresní archiv Tachov
Fond
Číslo EL NAD* (číslo fondu): 
234
Archivní pomůcka
Číslo archivní pomůcky: 
248
Druh archivní pomůcky: 
Inventář
Počet stran: 
12
Autor: 
BÍZOVÁ D.
NOVOTNÁ M.
Rok vzniku archivní pomůcky: 
2007
Časové rozmezí vzniku popisovaných archiválií: 
1912 - 1936
Skupiny tématické evidence
Školy obecné a národní
Elektronická archivní pomůcka (odkaz)

*) EL NAD = evidenční list Národního archivního dědictví (dříve JAF - Jednotný archivní fond)