OBECNÁ ŠKOLA (NĚMECKÁ) LOM U TACHOVA, 1881 - 1945

Archiv
Státní okresní archiv Tachov
Fond
Číslo EL NAD* (číslo fondu): 
237
Archivní pomůcka
Číslo archivní pomůcky: 
252
Druh archivní pomůcky: 
Inventář
Počet stran: 
19
Autor: 
BÍZOVÁ D.
NOVOTNÁ M.
Rok vzniku archivní pomůcky: 
2008
Časové rozmezí vzniku popisovaných archiválií: 
1881 - 1945
Skupiny tématické evidence
Školy obecné a národní
Elektronická archivní pomůcka (odkaz)

*) EL NAD = evidenční list Národního archivního dědictví (dříve JAF - Jednotný archivní fond)