ARCHIV OBCE LUČINA, 1931 - 1937

Archiv
Státní okresní archiv Tachov
Fond
Číslo EL NAD* (číslo fondu): 
422
Archivní pomůcka
Číslo archivní pomůcky: 
268
Druh archivní pomůcky: 
Inventář
Počet stran: 
13
Autor: 
VETRÁK M.
Rok vzniku archivní pomůcky: 
2008
Časové rozmezí vzniku popisovaných archiválií: 
1931 - 1937
Skupiny tématické evidence
Samospráva po roce 1850 - městská a obecní (zde i archivy měst a obcí z období před rokem 1850)
Elektronická archivní pomůcka (odkaz)

*) EL NAD = evidenční list Národního archivního dědictví (dříve JAF - Jednotný archivní fond)