MÍSTNÍ NÁRODNÍ VÝBOR SULISLAV, 1945-1980 (1992)

Archiv
Státní okresní archiv Tachov
Fond
Číslo EL NAD* (číslo fondu): 
96
Archivní pomůcka
Číslo archivní pomůcky: 
454
Druh archivní pomůcky: 
Inventář
Počet stran: 
31
Autor: 
NOVOTNÁ M.
Rok vzniku archivní pomůcky: 
2013
Časové rozmezí vzniku popisovaných archiválií: 
1945 - 1980 (1992)
Skupiny tématické evidence
Městské, obvodní a místní národní výbory (včetně místních správních komisí)
Elektronická archivní pomůcka (odkaz)

*) EL NAD = evidenční list Národního archivního dědictví (dříve JAF - Jednotný archivní fond)