KSČ - ZÁVODNÍ ORGANIZACE STÁTNÍ STATEK BEZDRUŽICE, PROVOZOVNA OKROUHLÉ HRADIŠTĚ, 1959-1965

Archiv
Státní okresní archiv Tachov
Fond
Číslo EL NAD* (číslo fondu): 
1219
Archivní pomůcka
Číslo archivní pomůcky: 
459
Druh archivní pomůcky: 
Inventář
Počet stran: 
11
Autor: 
VETRÁK M.
Rok vzniku archivní pomůcky: 
2015
Časové rozmezí vzniku popisovaných archiválií: 
1959 - 1965
Skupiny tématické evidence
Politické strany, hnutí a organizace - místní a závodní
Elektronická archivní pomůcka (odkaz)

*) EL NAD = evidenční list Národního archivního dědictví (dříve JAF - Jednotný archivní fond)