ARCHIV OBCE STRACHOVICE, 1932

Archiv
Státní okresní archiv Tachov
Fond
Číslo EL NAD* (číslo fondu): 
1238
Archivní pomůcka
Číslo archivní pomůcky: 
462
Druh archivní pomůcky: 
Inventář
Počet stran: 
12
Autor: 
VETRÁK M.
Rok vzniku archivní pomůcky: 
2015
Časové rozmezí vzniku popisovaných archiválií: 
1932
Skupiny tématické evidence
Samospráva po roce 1850 - městská a obecní (zde i archivy měst a obcí z období před rokem 1850)
Elektronická archivní pomůcka (odkaz)

*) EL NAD = evidenční list Národního archivního dědictví (dříve JAF - Jednotný archivní fond)