MÍSTNÍ NÁRODNÍ VÝBOR NEBLAŽOV, [1952]-1963

Archiv
Státní okresní archiv Tachov
Fond
Číslo EL NAD* (číslo fondu): 
1216
Archivní pomůcka
Číslo archivní pomůcky: 
463
Druh archivní pomůcky: 
Inventář
Počet stran: 
21
Autor: 
ZÍMOVÁ J.
Rok vzniku archivní pomůcky: 
2016
Časové rozmezí vzniku popisovaných archiválií: 
[1952] - 1963
Skupiny tématické evidence
Městské, obvodní a místní národní výbory (včetně místních správních komisí)
Elektronická archivní pomůcka (odkaz)

*) EL NAD = evidenční list Národního archivního dědictví (dříve JAF - Jednotný archivní fond)