MÍSTNÍ NÁRODNÍ VÝBOR SVAHY, 1954-1976

Archiv
Státní okresní archiv Tachov
Fond
Číslo EL NAD* (číslo fondu): 
453
Archivní pomůcka
Číslo archivní pomůcky: 
464
Druh archivní pomůcky: 
Inventář
Počet stran: 
28
Autor: 
NOVOTNÁ M.
Rok vzniku archivní pomůcky: 
2016
Časové rozmezí vzniku popisovaných archiválií: 
1954 - 1976
Skupiny tématické evidence
Městské, obvodní a místní národní výbory (včetně místních správních komisí)
Elektronická archivní pomůcka (odkaz)

*) EL NAD = evidenční list Národního archivního dědictví (dříve JAF - Jednotný archivní fond)