MÍSTNÍ NÁRODNÍ VÝBOR TRPÍSTY, [1945]-1980

Archiv
Státní okresní archiv Tachov
Fond
Číslo EL NAD* (číslo fondu): 
544
Archivní pomůcka
Číslo archivní pomůcky: 
468
Druh archivní pomůcky: 
Inventář
Počet stran: 
28
Autor: 
NOVOTNÁ M.
Rok vzniku archivní pomůcky: 
2017
Časové rozmezí vzniku popisovaných archiválií: 
[1945] - 1980
Skupiny tématické evidence
Městské, obvodní a místní národní výbory (včetně místních správních komisí)
Elektronická archivní pomůcka (odkaz)

*) EL NAD = evidenční list Národního archivního dědictví (dříve JAF - Jednotný archivní fond)