MÍSTNÍ NÁRODNÍ VÝBOR ÚJEZD POD PŘIMDOU, (1935) 1945-1979

Archiv
Státní okresní archiv Tachov
Fond
Číslo EL NAD* (číslo fondu): 
509
Archivní pomůcka
Číslo archivní pomůcky: 
470
Druh archivní pomůcky: 
Inventář
Počet stran: 
28
Autor: 
NOVOTNÁ M.
Rok vzniku archivní pomůcky: 
2017
Časové rozmezí vzniku popisovaných archiválií: 
(1935) 1945 - 1979
Skupiny tématické evidence
Městské, obvodní a místní národní výbory (včetně místních správních komisí)
Elektronická archivní pomůcka (odkaz)

*) EL NAD = evidenční list Národního archivního dědictví (dříve JAF - Jednotný archivní fond)