MÍSTNÍ NÁRODNÍ VÝBOR KUNDRATICE, 1953-1960 (1962)

Archiv
Státní okresní archiv Tachov
Fond
Číslo EL NAD* (číslo fondu): 
1276
Archivní pomůcka
Číslo archivní pomůcky: 
489
Druh archivní pomůcky: 
Inventář
Počet stran: 
16
Autor: 
ZÍMOVÁ J.
Rok vzniku archivní pomůcky: 
2018
Časové rozmezí vzniku popisovaných archiválií: 
1953 - 1960 (1962)
Skupiny tématické evidence
Městské, obvodní a místní národní výbory (včetně místních správních komisí)
Elektronická archivní pomůcka (odkaz)

*) EL NAD = evidenční list Národního archivního dědictví (dříve JAF - Jednotný archivní fond)